مزایده ها و مناقصه ها
از تاریخ :
تا تاریخ :

عنوان تاریخ تاریخ انقضا نوع
انجام عمليات بازرسي کمي و کيفي محصولات به شرح : بازرسي و نظارت بر سيستم کنترل کيفيت و کميت بسته بندي، انبارش، ذخيره سازي، محصولات مجتمع پتروشيمي اروند به منظور حصول اطمينان از خروج محصول با کيفيت مطلوب مطابق با SPEC (کيفيت محصول و بسته بندي آن) از مجتمع پتروشيمي اروند
1401/11/111401/11/25مناقصه
انجام عمليات احداث پکيج و سيستم بازيابي آب سنتريت واحد  S-PVCبر اساس تکنولوژي  CMF(Continuous Membrane Filtration ) و به روش  Cross Flow  و از طريق سيستم فيلتراسيون UF  بر مبناي استفاده از فيلتر هاي سراميکي با ظرفيت حدود 80 متر مکعب بر ساعت
1401/11/111401/11/17مناقصه
فراخوان عمومي شرکت‌هاي واجد شرايط و داراي صلاحيت در زمينه تعمير و نگهداري خطوط لوله و اتصالات GRP  (Glass Reinforced Plastic)  مطابق مشخصات فني مندرج در سايت پتروشيمي اروند

1401/11/111401/11/20مناقصه
انجام کليه عمليات مربوط به نگهداشت و تعميرات مجتمع شرکت پتروشيمي اروند به مدت 24 ماه خورشيدي.
1401/11/041401/11/17مناقصه
انجام عمليات سندبلاست، لکه گيري و رنگ آميزي سازه ها و کالرکد تجهيزات سايت شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند
1401/11/011401/11/12مناقصه
راهبري و اجراي کليه عمليات مربوط به بسته بندي ، انبارداري، صفافي، بازکاري، تخليه و بارگيري، نظافت و تميز کاري و چيدمان، محافظت، توزين و باسکول و ترخيص محصولات در پتروشيمي اروند به مدت 24 ماه شمسي.
1401/10/211401/11/04مناقصه

خريد 130،000 تخته جامبوبگ ( BIGBAG ) ، حمل و نقل و تحويل در شرکت پتروشيمي اروند به مدت 12 ماه شمسي.

1401/10/191401/11/03مناقصه
 شناسايي شرکتهاي توليد کننده ماده شيميايي آلومينيوم آکسايد ) ALC2O3 ) مطابق با مشخصات مندرج در سايت شرکت پتروشيمي اروند
1401/10/071401/10/21مناقصه
شناسايي شرکت هاي دانش بنيان فعال و توانمند در زمينه ساخت کمپرسور RECYCLE GAS از نوع سانتريفيوژ با شماره تگ42C-12060 واحد EDC/VCM (مطابق با مشخصات مندرج در وب سايت شرکت پتروشيمي اروند
1401/10/071401/10/21مناقصه
شناسايي شرکتهاي واجد شرايط خريدار اسيد سولفوريک 78 الي 83 درصد (اسيد سولفويک رقيق) ، مطابق مشخصات فني مندرج در سايت پتروشيمي اروند
1401/10/071401/10/21مناقصه
شناسايي شرکتهاي دانش بنيان فعال و توانمند جهت ساخت کمپرسور سانتريفيوژ اکسيژن براي واحد AIR SEPARATION UNITمطابق با مشخصات مندرج در سايت شرکت پتروشيمي اروند
1401/10/071401/10/21مناقصه
فروش اقلام فرسوده تجهيزات آزمايشگاهي
1401/09/231401/10/04مزايده
شناسايي شرکتهاي دانش بنيان فعال و توانمند جهت ساخت دو دستگاه هيتر KW705 براي واحد (Air Separation Unit) ASU مطابق با مشخصات مندرج در سايت شرکت پتروشيمي اروند
1401/09/061401/09/21مناقصه
انجام  عمليات طراحي،خريد،ساخت،نصب،راه اندازي و تعمير و نگهداري دو دستگاه آسانسور ضد انفجار واحدهاي 450 و 465 شرکت پتروشيمي اروند.
1401/09/021401/09/12مناقصه
انجام عمليات بازسازي و توسعه ساختمان آشپزخانه رستوران مرکزي شرکت پتروشيمي اروند. 
1401/08/251401/09/09مناقصه
انجام عمليات تعويض گريتينگ هاي واحد شستشوي نمگ شرکت پتروشيمي اروند
1401/08/291401/09/09مناقصه
انجام عمليات مقاوم سازي هوپر و ستون ها و محوطه ناحيه 110 و 120 و جاده پيراموني واحد شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند. 
1401/08/251401/09/06مناقصه
انجام عمليات  احداث انبار هاي OFF3 ، محصولات شيميايي و کربنات شرکت پتروشيمي اروند.
1401/08/251401/09/06مناقصه
شناسايي شرکتهاي دانش بنيان فعال و توانمند جهت ساخت قطعات آند و کاتد الکترولايزرهاي آب نمک واحد کلر آلکالي مطابق با مشخصات مندرج در سايت شرکت پتروشيمي اروند
1401/08/251401/09/10مناقصه
شناسايي شرکتهاي توانمند جهت احياي آلفا سلولز مصرف شده و بازيابي مجدد مطابق با مشخصات مندرج در سايت شرکت پتروشيمي اروند
1401/08/251401/09/10مناقصه
فروش 250 تن ضايعات توليد شرکت پتروشيمي اروند (کلوخه هاي جمع آوري شده از پساب واحد PVC و خروجي فيلتر پرس) به مدت 3 ماه شمسي
1401/08/161401/08/27مناقصه
انجام کليه عمليات مربوط به نگهداشت ، تعميرات وبهره برداري  ( حمل و  تزريق  در هوپر ها و حوضچه هاي اشباع سازي در واحد شستشوي نمک ، بارگيري و حمل از مبداء واحد شستشوي نمک ، دپوسازي و تزريق در حوضچه ها و هوپر هاي واحد سالت پلان SP ) شرکت پتروشيمي اروند
1401/08/111401/08/23مناقصه
شناسايي شرکتها ي توانمند و داراي تجربه در زمينه تأمين قطعات،  بازسازي و راه اندازي واحدهاي تغليظ اسيد سولفوريک و توليد اسيد کلريدريک
1401/08/111401/08/30مناقصه
انجام عمليات تعويض سيني و نردبان کابل ها و ترميم سازه فلزي واحد شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند.  
2- مدت زمان انجام کار:  6 ماه خورشيدي


1401/08/091401/08/20مناقصه
انجام عمليات ترميم و بازسازي آسفالت خيابان هاي مجتمع و بتن فنداسيون فنس شرکت پتروشيمي اروند.
1401/08/101401/08/20مناقصه
انجام عمليات رنگ آميزي، اسيدشويي و کالرکدينگ سازه هاي فلزي، تجهيزات و خطوط لوله شرکت پتروشيمي اروند
2- مدت زمان انجام کار: 21  ماه خورشيدي  


1401/08/021401/08/12مناقصه
انجام عمليات سندبلاست، لکه گيري و رنگ آميزي سازه ها و کالرکد تجهيزات سايت شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند
2- مدت زمان انجام کار: 12  ماه خورشيدي  
1401/08/021401/08/12مناقصه
شناسايي شرکتها ي توانمند در ارائه پيشنهاد فني و اجرايي پروژه استفاده بهينه از هيدروژن مازاد شرکت پتروشيمي اروند
1401/07/251401/08/08مناقصه
ارائه خدمات اداري و امور دفتري واحد هاي ستادي و عملياتي شرکت پتروشيمي اروند  (شامل HSE، امور اداري، امور حقوقي و پيمانها، امور بازرگاني، امور مالي، برنامه ريزي و اطلاعات مديريت، بسيج، بهره برداري، پژوهش و فناوري، خدمات، خدمات فني، دفتر مدير عامل، روابط عمومي، کميسيون معاملات و غيره
1401/07/201401/08/01مناقصه
فروش اقلام ضايعاتي سلويج شماره دو  شرکت پتروشيمي اروند به شرح ذيل به مدت 3 ماه شمسي
1401/07/191401/07/30مزايده
انجام عمليات احداث خط لوله آب آتش نشاني سلويج و انبار خدمات عمومي شرکت پتروشيمي اروند. 
1401/07/191401/07/30مناقصه
به شناسايي و ارزيابي شرکتهاي توانمند جهت بررسي توانايي شرکت ها جهت تعميرات اساسي،  بازسازي کامل و تجهيز خودرو هاي  تويوتا و ايسوزو پيشرو آتش نشاني شرکت پتروشيمي اروند
1401/07/171401/08/04مناقصه
تجزيه و تحليل ، جمع آوري و ورود اطلاعات ، تهيه ديتا بيس ، پياده سازي و استقرار سيستم بازرسي RBI، نصب ، راه اندازي و پشتيباني از نرم افزار بازرسي فني شرکت پتروشيمي اروند
1401/07/111401/07/22مناقصه
عمليات بارگيري ، حمل و تخليه سيصد و پنجاه هزار تن نمک مورد نياز مجتمع از محل دپوي نمک واقع در شمال غربي مجتمع پتروشيمي بندرامام به محل دپوي سايت پتروشيمي اروند.
1401/07/101401/07/21مناقصه

تجزيه و تحليل ، جمع آوري و ورود اطلاعات ، تهيه ديتا بيس ، پياده سازي و استقرار سيستم بازرسي RBI، نصب ، راه اندازي و پشتيباني از نرم افزار بازرسي فني شرکت پتروشيمي اروند


1407/11/131401/07/06مناقصه
 انجام کليه عمليات مربوط به نگهداشت ، تعميرات وبهره برداري  ( حمل و  تزريق  در هوپر ها و حوضچه هاي اشباع سازي در واحد شستشوي نمک ، بارگيري و حمل از مبداء واحد شستشوي نمک ، دپوسازي و تزريق در حوضچه ها و هوپر هاي واحد سالت پلان SP ) شرکت پتروشيمي اروند
 
1401/06/131401/06/24مناقصه
انجام عمليات راهبري اياب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت پتروشيمي اروند (خودرو هاي سنگين و نيمه سنگين)
1401/06/081401/06/16مناقصه
انجام عمليات راهبري اياب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت پتروشيمي اروند (خودرو هاي سبک)

1401/05/221401/06/16مناقصه
انجام عمليات اصلاحي در واحدهاي کلرآلکالي، ASU و انبار محصول شرکت پتروشيمي اروند.
1401/06/021401/06/13مناقصه
انجام عمليات ترميم المانهاي بتني واحد هاي EDC/VCM و PVC شرکت پتروشيمي اروند.
1401/06/011401/06/13مناقصه
شناسايي توليدکنندگان داخلي فيلم   FFSو فيلم استرچ هود، مطابق مشخصات فني و اسپک مندرج در سايت پتروشيمي اروند
1401/05/311401/06/13مناقصه
انجام عمليات اصلاح محوطه ورودي شرکت پتروشيمي اروند.
1401/05/291401/05/31مناقصه
انجام عمليات ترميم سازه هاي بتني واحد CA و پوشش روي فنداسيون تانک هاي شرکت پتروشيمي اروند
1401/05/241401/06/01مناقصه
انجام عمليات راهبري اياب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت پتروشيمي اروند (خودرو هاي سبک)

1401/05/221401/06/02مناقصه
انجام عمليات راهبري اياب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت پتروشيمي اروند (خودرو هاي سنگين و نيمه سنگين)

1401/05/221401/06/02مناقصه
تعويض گرتينگهاي واحد شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند.


1401/05/221401/06/02مناقصه
انجام عمليات تعويض پوششهاي بتني معيوب کانال هاي شرکت پتروشيمي اروند.
1401/05/221401/05/30مناقصه
انجام عمليات اصلاحي در واحدهاي کلرآلکالي، ASU و انبار محصول شرکت پتروشيمي اروند.
1401/05/221401/05/30مناقصه
اجراي عمليات احداث ساختمان  هاي UPS و تعويض پوشش گريتينگ مسير دسترسي به COLD BOX واحد ASU شرکت پتروشيمي اروند.
1401/05/151401/05/28مناقصه
انجام عمليات باز سازي دفاتر ادارات مختلف شرکت پتروشيمي اروند.
1401/05/081401/05/25مناقصه
خريد، حمل و تحويل تيوب مبدل‌هاي درخواست شماره9960384 و 9960548 شرکت  پتروشيمي اروند به مدت شش ماه شمسي
1401/05/051401/05/15مناقصه
فروش 220 تن ضايعات توليد شرکت پتروشيمي اروند (کلوخه هاي جمع آوري شده از پساب واحد PVC و خروجي فيلتر پرس) به مدت 3 ماه شمسي
1401/05/011401/05/11مزايده
انجام عمليات بتن ريزي و ترميم بتن سازه هاي واحد شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند.
1401/04/151401/04/26مناقصه
انجام عمليات ضخامت سنجي و بازرسي از کليه خطوط،تجهيزات و ساپورت هاي شرکت پتروشيمي اروند.
1401/04/151401/04/26مناقصه
انجام عمليات راهبري اياب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت پتروشيمي اروند (خودرو هاي سنگين و نيمه سنگين)
1401/04/151401/04/26مناقصه
انجام عمليات راهبري اياب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت پتروشيمي اروند (خودرو هاي سبک)
1401/04/151401/04/26مناقصه
انجام عمليات رنگ آميزي، اسيد شويي، کالر کدينگ سازه هاي فلزي ، تجهيزات و خطوط لوله شرکت پتروشيمي اروند.
1401/04/111401/04/22مناقصه
خريد و تحويل مواد شيميايي برجهاي خنک کننده ، بويلر چيلر و رفريج  شرکت پتروشيمي اروند
1401/04/111401/04/22مناقصه
مهندسي ، خريد، ساخت ، نصب و راه اندازي ، سيستم ولتاژ مانيتورينگ سل هاي واحد کلر آلکالي شرکت پتروشيمي اروند
1401/04/111401/04/22مناقصه
تهيـه ، طبـخ  ، تـوزيـع و سـرو غـذاي کارکنان شرکت پتروشيمي اروند
1401/04/061401/04/18مناقصه
فروش اقلام ضايعاتي سلويج شماره دو  شرکت پتروشيمي اروند به شرح جدول پيوست به مدت 3 ماه شمسي
1401/04/061401/04/16مزايده
خريد 130،000 تخته جامبوبگ شرکت پتروشيمي اروند به مدت 12 ماه شمسي
1401/04/041401/04/12مناقصه
خريد 420.000 کيلو گرم رول شرينک شرکت پتروشيمي اروند به مدت 12 ماه شمسي
1401/04/041401/04/12مناقصه
شناسايي سازندگان داخلي اکچويتر کنترل ولو ، مطابق مشخصات فني و ليست مندرج در سايت پتروشيمي اروند
1401/03/301401/04/13مناقصه
فروش 200 تن اقلام ضايعاتي (منجمله چوب، فلز و پلاستيک ) بصورت درهم و غير قابل تفکيک سلويج شماره يک شرکت پتروشيمي اروند به شرح ذيل به مدت 3 ماه شمسي.
1401/03/301401/04/11مزايده
تهيـه ، طبـخ  ، تـوزيـع و سـرو غـذاي کارکنان شرکت پتروشيمي اروند
1401/03/251401/04/02مناقصه
خريد ساختمان اداري در تهران با مشخصات و مختصات فايل پيوست.
1401/03/231401/04/10مناقصه
انجام عمليات نگهباني، حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات شرکت پتروشيمي اروند. 1401/03/111401/03/18مناقصه
شناسايي و ارزيابي شرکتهاي توانمند جهت انتخاب مشاور مطالعات و طراحي دکوراسيون ساختمان همايش مجتمع پتروشيمي اروند.
1401/03/031401/03/12مناقصه
تهيـه ، طبـخ  ، تـوزيـع و سـرو غـذاي کارکنان شرکت پتروشيمي اروند .
1401/02/201401/03/01مناقصه
شناسايي شرکتهاي توليد کننده ، سازنده و تأمين کنندگان مواد شيميايي داخلي ، از طريق اين آگهي فرآخوان  به شرح جدول پيوست. 1401/02/111401/02/26مناقصه
شناسايي، اشخاص و شرکتهاي با موضوع خدمات گمرکي و ترخيص کالا از طريق اين آگهي فرآخوان  اقدام نمايد.
1401/02/111401/02/26مناقصه
فروش اقلام مازاد تهويه شرکت پتروشيمي اروند به شرح ذيل در دو ماه شمسي.
1401/02/071401/02/22مزايده
خريد خدمات اقامتي هتل چهارستاره و پنج ستاره در شهر تهران
1401/01/301401/02/17مناقصه
ارائه خدمات پشتيباني شامل تنظيفات ، فضاي سبز، آبدارخانه ها، مهمانسراها و شهرداري صنعتي شرکت پتروشيمي اروند 1401/01/141401/01/23مناقصه
فروش خودروهاي فرسوده شرکت پتروشيمي اروند
1400/12/081400/12/18مزايده
فروش موتور سيکلت هاي فرسوده شرکت پتروشيمي اروند
1400/12/081400/12/18مزايده
تجديد مناقصه انجام عمليات طراحي اصولي و تفصيلي،تامين،ساخت،نصب و راه اندازي سيستم جداسازي رطوبت و کندانس هواي توليدي واحد PLANT AIR شرکت  پتروشيمي اروند
1400/12/011400/12/18مناقصه
ارائه خدمات پشتيباني شامل تنظيفات ، فضاي سبز، آبدارخانه ها، مهمانسراها و شهرداري صنعتي شرکت پتروشيمي اروند
1400/11/181400/11/28مناقصه
خريد 130،000 تخته جامبوبگ شرکت پتروشيمي اروند به مدت 12 ماه
1400/11/181400/11/28مناقصه
خريد 420.000 کيلو گرم رول شرينک شرکت پتروشيمي اروند به مدت 12 ماه.
1400/11/181400/11/27مناقصه
خريد 8.000.000 عدد پاکت کاغذي شرکت پتروشيمي اروند به مدت 12 ماه.
1400/11/181400/11/27مناقصه
انجام عمليات نگهباني، حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات شرکت پتروشيمي اروند
1400/11/181400/11/27مناقصه
بازرسي کمي و کيفي محصولات شرکت پتروشيمي اروند 1400/11/061400/11/14مناقصه
تجديد مناقصه انجام عمليات اصلاح محوطه ورودي مجتمع شرکت  پتروشيمي اروند
1400/10/041400/10/14مناقصه
طراحي ،تعويض پکينگها و شاورها (لوله هاي افقي)، اسپري CELL وpvc1 مربوط به کولينگcell3 شامل pvc1&pvc2 نازلها،تميز کاري حوضچه ها تعمير و آبندي ديوارهاي کولينگ تاورCF واحدPVC2 شرکت پتروشيمي اروند
1400/09/211400/10/16مناقصه
بازرسي کمي و کيفي محصولات شرکت پتروشيمي اروند به مدت 12 ماه شمسي 
1400/09/011400/09/15مناقصه
طراحي اصولي و  تفصيلي ، تأمين ،ساخت ، نصب و راه اندازي  سيستم جداسازي رطوبت وکندانس هواي توليدي واحد Plant Air شرکت  پتروشيمي اروند به مدت 8 ماه شمسي 
1400/09/021400/09/14مناقصه
عمليات انبار داري؛چيدمان؛توزين؛ترخيص؛بارگيري و بسته بندي محصولات شرکت پتروشيمي اروند به مدت 12 ماه شمسي 
1400/08/271400/09/10مناقصه
تعويض پوششهاي بتني معيوب کانال هاي مجتمع شرکت پتروشيمي اروند  به مدت 5 ماه شمسي 
1400/08/171400/08/25مناقصه
ترميم و بازسازي آسفالت خيابانهاي مجتمع و بتن فندانسيون فنس شرکت پتروشيمي اروند به مدت 6 ماه شمسي
1400/08/111400/08/23مناقصه
حمل و نقل کانتينر هاي پر و خالي ايراني و خارجي 40 فوت و انجام امور گمرکي و بندري محموله هاي پليمريو شيميايي شرکت پتروشيمي اروند به مدت 12 ماه شمسي 1400/08/111400/08/23مناقصه
ترميم سقف ساختمانها و انبار محصول و حوضچه هاي بتني ايستگاه اتيلن و پداستال هاي انبار محصول شرکت پتروشيمي اروند - مدت اجراي کار6 ماه شمسي 
1400/08/041400/08/18مناقصه
اصلاح و بازسازي ساختمان آزمايشگاه مرکزي شرکت پتروشيمي اروند - مدت اجراي کار4 ماه شمسي 
1400/06/171400/06/20مناقصه
شناسايي شرکتهاي توانمند در خصوص توليد ماده شيميايي BBS ، مطابق مشخصات پيوست .
1400/06/151400/06/25مناقصه
تامين کنتاکتور، رله وبريکرهاي مجتمع طبق درخواست 9925010شرکت پتروشيمي اروند به مدت ده ماه.
1400/06/031400/06/16مناقصه
اصلاح محوطه ورودي شرکت پتروشيمي اروند - مدت اجراي کار10 ماه شمسي 
1400/06/031400/06/15مناقصه