جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان :

  طراحي اصولي و تفصيلي،خريد و تاًمين تجهيزات، نصب و راه اندازي پکيج و سيستم بازيابي آب سنتريت واحد S-PVC  شرکت پتروشيمي اروند به مدت 18 ماه خورشيدي.

 • شماره : 25
 • تاریخ :
  1402/08/22
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :

  طراحي اصولي و تفصيلي،خريد و تاًمين تجهيزات، نصب و راه اندازي پکيج و سيستم بازيابي آب سنتريت واحد S-PVC  شرکت پتروشيمي اروند به مدت 18 ماه خورشيدي.

 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...